Noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Pēdējoreiz atjaunināts 2021. gada 6. decembris
Šie Lietošanas noteikumi ir juridiski saistošs līgums, kas noslēgts starp jums personīgi vai uzņēmuma (“jūs”) vārdā, un “Commodity Fragrances EU BV”, veicot uzņēmējdarbību kā “Commodity” (“Commodity”", "mēs", "mums, vaimūsu), attiecībā uz jūsu piekļuvi https://commodityfragrances.eu tīmekļa vietnē, kā arī jebkurā citā plašsaziņas līdzekļu formā, mediju kanālā, mobilajā tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē, kas ir saistīta, saistīta vai citādi saistīta ar to (kopā saukta par “Vietni”). Mēs esam reģistrēti Nīderlande un mūsu juridiskā adrese ir Rhijnspoorplein 10-38, Amsterdama, Ziemeļholande 1018TX. Mūsu PVN numurs ir NL8627.57.745.B.01. Jūs piekrītat, ka, piekļūstot Vietnei, jūs izlasījāt, sapratāt un piekritāt, ka jums ir saistoši visi šie lietošanas noteikumi. JA JŪS NEPIEKRĪTAT VISIEM ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, TAD JUMS IR SKAIDRI AIZLIEGTS IZMANTOT VIETNI, UN JUMS NEKAVĒJOTIES JĀPĀRTRAUC LIETOŠANA.
Papildu noteikumi un nosacījumi vai dokumenti, kas laiku pa laikam var tikt ievietoti Vietnē, ar šo tiek skaidri iekļauti šeit ar atsauci. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas vai izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos laiku pa laikam. Mēs jūs brīdināsim par jebkādām izmaiņām, atjauninot šo Lietošanas noteikumu datumu “Pēdējoreiz atjaunināts”, un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām saņemt konkrētu paziņojumu par katru šādu izmaiņu. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūs pārbaudāt piemērojamos Noteikumus katru reizi, kad izmantojat mūsu Vietni, lai jūs saprastu, kuri Noteikumi ir piemērojami. Jūs būsiet pakļauts un tiks uzskatīts, ka esat informēts (-a) par izmaiņām visos pārskatītajos Lietošanas noteikumos, un tiks uzskatīts, ka piekrītat izmaiņām visos pārskatītajos Lietošanas noteikumos, turpinot izmantot Vietni pēc šādu pārskatīto Lietošanas noteikumu publicēšanas.
Vietnē sniegtā informācija nav paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kurā šāda izplatīšana vai izmantošana būtu pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai kura pakļautu mūs jebkādām reģistrācijas prasībām šādā jurisdikcijā vai valstī. Attiecīgi tās personas, kuras izvēlas piekļūt Vietnei no citām vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir pilnībā atbildīgas par vietējo likumu ievērošanu, ja un ciktāl ir piemērojami vietējie likumi.
Visiem lietotājiem, kuri ir nepilngadīgi jurisdikcijā, kurā viņi dzīvo (parasti jaunāki par 18 gadiem), ir jābūt atļaujai un jābūt viņu vecāka vai aizbildņa tiešai uzraudzībai, lai izmantotu Vietni. Ja esat nepilngadīgs (-a), pirms izmantot vietni, jūsu vecākam vai aizbildnim ir jums jāizlasa un jāpiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem.
2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Ja vien nav norādīts citādi, Vietne ir mūsu vadīts īpašums, un visi pirmkods, datubāzes, funkcionalitāte, programmatūra, tīmekļa vietnes dizaini, audio, video, teksts, fotoattēli un grafika Vietnē (kopā saukti par “Saturu”) un tajā ietvertās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi (“Zīmes”) ir mūsu īpašumā vai kontrolē vai ir mums licencēti, un tos aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un dažādi citi intelektuālā īpašuma tiesību un negodīgas konkurences tiesību akti Amerikas Savienotajās Valstīs, starptautiskie autortiesību likumi un starptautiskās konvencijas. Saturs un Atzīmes vietnē “KĀ IR” tiek sniegtas tikai jūsu informācijai un personiskai lietošanai. Ja vien šajos Lietošanas noteikumos nav skaidri noteikts, nevienu Vietnes daļu un Saturu vai Zīmes nedrīkst kopēt, reproducēt, apkopot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, publiski parādīt, kodēt, tulkot, pārsūtīt, izplatīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
Ja jums ir tiesības izmantot Vietni, jums tiek piešķirta ierobežota licence, lai piekļūtu Vietnei un to izmantotu, kā arī lejupielādētu vai izdrukātu jebkuras Satura daļas kopiju, kurai esat pienācīgi ieguvis (-si) piekļuvi tikai personīgai, nekomerciālai izmantošanai. Mēs paturam visas tiesības, kas jums nav skaidri piešķirtas Vietnē, Saturā un Atzīmēs un uz to.
3. LIETOTĀJU ATTĒLOJUMI
Izmantojot Vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka: (1) visa jūsu iesniegtā reģistrācijas informācija būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga; (2) jūs saglabāsiet šādas informācijas precizitāti un pēc vajadzības nekavējoties atjaunināsiet šādu reģistrācijas informāciju; (3) jums ir tiesībspēja un rīcībspēja un jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus; (4) jūs neesat nepilngadīgs (-a) jurisdikcijā, kurā dzīvojat, vai, ja nepilngadīgs (-a), jūs esat saņēmis vecāku atļauju izmantot Vietni; (5) jūs nepiekļūsiet Vietnei, izmantojot automatizētus vai ar cilvēkiem nesaistītus līdzekļus, ne robotprogrammatūru, ne skriptu, ne citādi; (6) jūs neizmantosiet Vietni nekādiem nelikumīgiem vai nesankcionētiem mērķiem; un (7) jūsu Vietnes izmantošana nepārkāps nevienu piemērojamo likumu vai noteikumu.
Ja jūs sniedzat jebkādu nepatiesu, neprecīzu, ne aktuālu vai nepilnīgu informāciju, mums ir tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību un atteikt jebkādu un visu Vietnes (vai jebkuras tās daļas) pašreizējo vai turpmāko izmantošanu.
4. LIETOTĀJU REĢISTRĀCIJA
Iespējams, jums būs jāreģistrējas Vietnē. Jūs piekrītat saglabāt savas paroles konfidencialitāti un būsiet atbildīgs (-a) par visu sava konta un paroles izmantošanu. Mēs paturam tiesības noņemt, atgūt vai mainīt jūsu izvēlēto lietotājvārdu, ja mēs pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka šāds lietotājvārds ir nepiemērots, piedauzīgs vai citādi nepieņemams.
5. PRODUKTI
Mēs pieliekam visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk parādītu Vietnē pieejamo produktu krāsas, funkcijas, specifikācijas un detaļas. Tomēr mēs negarantējam, ka produktu krāsas, funkcijas, specifikācijas un detaļas būs precīzas, pilnīgas, uzticamas, aktuālas vai bez citām kļūdām, un jūsu elektroniskais displejs var precīzi neatspoguļot produktu faktiskās krāsas un detaļas. Visi produkti ir atkarīgi no pieejamības, un mēs nevaram garantēt, ka krājumi būs noliktavā. Mēs paturam tiesības pārtraukt jebkādu produktu lietošanu jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ. Cenas visiem produktiem var mainīties.
6. PIRKUMI UN SAMAKSA
Mēs pieņemam šādus apmaksas veidus:
-  Visa
-  Mastercard
-  American Express
-  Discover
-  PayPal
-  Apple Pay
-  Google Pay
-  Maestro
-  iDEAL
-  Bancontact
 
Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkuma un konta informāciju par visiem pirkumiem, kas veikti, izmantojot Vietni. Jūs arī piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un maksājumu informāciju, tostarp e-pasta adresi, maksāšanas veidu un maksājumu kartes derīguma termiņu, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un nepieciešamības gadījumā sazināties ar jums. Pirkuma cenai tiks pieskaitīts PVN, kā mēs to uzskatām par nepieciešamu. Mēs varam mainīt cenas jebkurā laikā. Visi maksājumi ir  Eiro.
Jūs piekrītat samaksāt visas maksas par cenām, kas tobrīd bija spēkā par jūsu pirkumiem, un visām piemērojamām piegādes maksām, un jūs pilnvarojat mūs iekasēt no jūsu izvēlētā maksājumu pakalpojumu sniedzēja par šādām summām, veicot pasūtījumu. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas vai kļūdas cenu noteikšanā, pat ja mēs jau esam pieprasījuši vai saņēmuši maksājumu.
Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, kas veikts, izmantojot Vietni. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt daudzumus, kas iegādāti vienai personai, katrai mājsaimniecībai vai pasūtījumam. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, ko veic viens un tas pats klienta konts vai kas veikti zem tā, to pašu maksāšanas metodes un/vai pasūtījumus, kas izmanto vienu un to pašu norēķinu vai piegādes adresi. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu domām, pēc mūsu ieskatiem veic tirgotāji, tālākpārdevēji un izplatītāji.
7. ATGRIEŠANA POLITIKA
Lūdzu, pārskatiet mūsu Atgriešanas politiku, kas publicēta Vietnē pirms veikt jebkādus pirkumus.

8. AIZLIEGTAS DARBĪBAS
Jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei vai to izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem mēs padarām Vietni pieejamu. Vietni nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem centieniem, izņemot tos, kurus mēs esam īpaši apstiprinājuši vai atbalstījuši.
Kā Vietnes lietotājs jūs piekrītat:
 • Sistemātiski izgūt datus vai citu saturu no Vietnes, lai tieši vai netieši izveidotu vai apkopotu kolekciju, kompilāciju, datubāzi vai direktoriju bez mūsu rakstiskas atļaujas.
 • Apmānīt, apkrāpt vai maldināt mūs un citus lietotājus, jo īpaši mēģinot uzzināt sensitīvu konta informāciju, piemēram, lietotāju paroles.
 • Apiet, atspējot vai citādi traucēt ar drošību saistītām Vietnes funkcijām, tostarp funkcijām, kas novērš vai ierobežo jebkāda Satura izmantošanu vai kopēšanu vai ievieš ierobežojumus vietnes un/vai tajā ietvertā Satura izmantošanai.
 • Noniecināt, aptraipīt vai citādi kaitēt, mūsuprāt, mums un/vai Vietnei.
 • Izmantot visu informāciju, kas iegūta no Vietnes, lai uzmāktos, ļaunprātīgi izmantotu vai kaitētu citai personai.
 • Nepareizi izmantot mūsu atbalsta pakalpojumus vai iesniegt nepatiesus ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumiem.
 • Izmantot Vietni veidā, kas neatbilst piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
 • Iesaistīties nesankcionētā Vietnes kadrēšanā vai saistīšanā ar to.
 • Augšupielādējt vai pārsūtīt (vai mēģiniet augšupielādēt vai pārsūtīt) vīrusus, Trojas zirgus vai citus materiālus, tostarp pārmērīgi izmantot lielos burtus un surogātpastu (nepārtraukti publicēt atkārtotu tekstu), kas traucē jebkuras puses nepārtrauktu Vietnes lietošanu un baudīšanu vai izmaina, pasliktina, traucē, sagroza vai traucē Vietnes lietošanu, īpašībām, funkcijām, darbībai vai uzturēšanai.
 • Iesaistieties jebkādā automatizētā sistēmas izmantošanā, piemēram, skriptu izmantošanā, lai nosūtītu komentārus vai ziņojumus, vai izmantojot jebkādu datizraci, robotus vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus.
 • Izdzēst autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumu no jebkura Satura.
 • Mēģināt uzdoties par citu lietotāju vai personu vai izmantot cita lietotāja lietotājvārdu.
 • Augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārraidīt) jebkuru materiālu, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārraides mehānisms, tostarp, bet ne tikai, skaidrus grafikas apmaiņas formātus (“gifs”), 1×1 pikseļus, tīmekļa kļūdas, sīkfailus vai citas līdzīgas ierīces (dažreiz sauktas par “spiegprogrammatūru” vai "pasīvās savākšanas mehānismiem” vai “pcms”).
 • Traucēt, pārraut vai rada nevajadzīgu slogu Vietnei vai tīkliem vai pakalpojumiem, kas savienoti ar Vietni.
 • Uzmākties, kaitināt, iebiedēt vai apdraudēt jebkuru no mūsu darbiniekiem vai aģentiem, kas ir iesaistīti jebkuras Vietnes daļas nodrošināšanā jums.
 • Mēģiniet apiet visus Vietnes pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei vai jebkurai Vietnes daļai.
 • Kopējiet vai pielāgojiet Vietnes programmatūru, tostarp, bet neaprobežojoties ar Flash, PHP, HTML, JavaScript vai citu kodu.
 • Izņemot gadījumus, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti, atšifrēt, dekompilēt, izjaukt vai dekonstruēt jebkuru programmatūru, kas ietver vai jebkādā veidā veido daļu no Vietnes.
 • Izņemot gadījumus, kad tas var būt standarta meklētājprogrammas vai interneta pārlūkprogrammas izmantošanas, palaišanas, izstrādāšanas vai jebkuru automatizētu sistēmu izplatīšanas rezultāts, tostarp, bet ne tikai, jebkuru zirnekli, robotu, krāpšanas utilītu, skrāpi vai bezsaistes lasītāju, kas piekļūst Vietnei, vai izmantojot vai palaižot jebkādu neatļautu skriptu vai citu programmatūru.
 • Izmantojiet pirkšanas aģentu vai iepirkumu aģentu, lai veiktu pirkumus Vietnē.
 • Veikt jebkādu nesankcionētu Vietnes izmantošanu, tostarp vākt lietotāju lietotājvārdus un/vai e-pasta adreses, izmantojot elektroniskos vai citus līdzekļus, lai nosūtītu nevēlamu e-pastu vai izveidotu lietotāju kontus ar automatizētiem līdzekļiem vai ar viltus izlikšanos.
 • Izmantot Vietni kā daļu no jebkādiem centieniem konkurēt ar mums vai citādi izmantot Vietni un/vai Saturu jebkuram ieņēmumus nesošam mēģinājumam vai komerciālam uzņēmumam.
 • Izmantot Vietni, lai reklamētu vai piedāvātu pārdot preces un pakalpojumus.
 • Pārdot vai citādi pārsūtīt savu profilu.
9. LIETOTĀJA ĢENERĒTIE IEGULDĪJUMI
Vietne var jūs aicināt tērzēt, piedalīties emuāros, ziņojumu dēļos, tiešsaistes forumos un citā funkcionalitātē vai piedalīties tajos, kā arī sniegt jums iespēju izveidot, iesniegt, publicēt, parādīt, pārraidīt, izpildīt, publicēt, izplatīt vai pārraidīt saturu un materiālus mums vai Vietnē, tostarp, bet ne tikai, tekstu, rakstus, video, audio, fotoattēlus, grafikas, komentārus, ieteikumus vai personisku informāciju vai citus materiālus (kopā saukti par “Ieguldījumiem”). Iemaksas var apskatīt citi Vietnes un Tiešsaistes tirgus piedāvājumu lietotāji, kā arī trešo pušu tīmekļa vietnes. Tādējādi visas jūsu nosūtītie Ieguldījumi var tikt uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepatentētiem. Kad jūs izveidojat vai veicat jebkādus Ieguldījumus, jūs apliecināt un garantējat, ka:
 
 
 
 • Jūsu Ieguldījumu izveide, izplatīšana, pārsūtīšana, pārsūtīšana, publiska demonstrēšana vai izpilde, kā arī piekļuve jūsu Ieguldījumiem, to lejupielāde vai kopēšana nedrīkst un nepārkāps īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai, jebkuras trešās puses autortiesības, patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu un morālās tiesības.
 • Jūs esat tādu licenču, tiesību, piekrišanas, izlaidumu un atļauju radītājs un īpašnieks vai jums ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas, izlaidumi un atļaujas, lai izmantotu un pilnvarotu mūs, Vietni un citus Vietnes lietotājus izmantot jūsu Ieguldījumus jebkādā veidā, kā to paredz Vietne un šie Lietošanas noteikumi.
 • Jums ir katras identificējamas fiziskas personas rakstiska piekrišana, atbrīvošana un/vai atļauja jūsu Ieguldījumos izmantot katras šādas identificējamas atsevišķas personas vārdu vai līdzību, lai iespējotu jūsu Ieguldījumu iekļaušanu un izmantošanu jebkādā veidā, kā to paredz Vietne un šie Lietošanas noteikumi.
 • Jūsu Ieguldījumi nav nepatiesi, neprecīzi vai maldinoši.
 • Jūsu Ieguldījumi nav nevēlama vai neatļauta reklāma, reklāmas materiāli, piramīdu shēmas, ķēdes vēstules, surogātpasts, masveida sūtījumi vai cita veida aicinājums.
 • Jūsu Ieguldījumi nav neķītrs, netikls, baudkārs, nešķīsts, vardarbīgs, uzmācīgs, apmelojošs, neslavu celošs vai citādi nepieņemams (kā mēs to noteicām).
 • Jūsu Ieguldījumi nedrīkst nevienu izzobot, izsmiet, noniecināt, iebiedēt vai ļaunprātīgi izmantot.
 • Jūsu Ieguldījumi netiek izmantoti, lai uzmāktos vai apdraudētu (šo terminu juridiskajā nozīmē) jebkuru citu personu un veicinātu vardarbību pret konkrētu personu vai cilvēku grupu.
 • Jūsu Ieguldījumi nedrīkst pārkāpt piemērojamos tiesību aktus, regulējumus vai noteikumus.
 • Jūsu ieguldījumi nedrīkst pārkāpt trešo personu privātuma un publicitātes tiesības.
 • Jūsu Ieguldījumi nedrīkst pārkāpt piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz bērnu pornogrāfiju vai citādi, lai aizsargātu nepilngadīgo veselību vai labklājību;
 • Jūsu Ieguldījumi var neietvert aizvainojošus komentārus, kas ir saistīti ar rasi, nacionālo izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju vai fiziskiem traucējumiem.
 • Jūsu Ieguldījumi nedrīkst citādi pārkāpt vai saistīt ar materiāliem, kas pārkāpj jebkuru šo Lietošanas noteikumu vai piemērojamo noteikumu vai regulu.
Jebkāda Vietnes vai Tiešsaistes tirgus Piedāvājumu izmantošana, pārkāpjot iepriekš minēto, pārkāpj šos Lietošanas noteikumus un var izraisīt, cita starpā, jūsu tiesību izmantot Vietni un Tiešsaistes tirgus Piedāvājumu izbeigšanu vai apturēšanu.
10. IEGULDĪJUMU LICENCE
Ievietojot savus Ieguldījumus jebkurā Vietnes daļā, jūs automātiski piešķirat, un jūs pārstāvat un garantējat, ka jums ir tiesības piešķirt mums neierobežotu, bezlimita, neatsaucamu, pastāvīgu, neekskluzīvu, vairākkārtēju, nododamu, bezatlīdzības, pilnībā apmaksātu, pasaules mēroga tiesības un licenci mitināt, izmantot, kopēt, reproducēt, izpaust, pārdot, pārdot tālāk, publicēt, pārraidīt, pārsaukt, retitēt, arhivēt, glabāt, kešatmiņā, publiski izpildīt, publiski izrādīt, pārformatēt, tulkot, pārraidīt, fragmentēt (pilnībā vai daļēji), un izplatīt šādas Ieguldījumus (tostarp, bet ne tikai, jūsu tēlu un balsi) jebkādiem mērķiem, komerciāliem, reklāmas vai citiem mērķiem, un sagatavot atvasinātus darbus vai iekļaut citos darbos šādus Ieguldījumus, kā arī piešķirt un atļaut iepriekš minēto apakšlicences. Tos var izmantot un izplatīt jebkurā multivides formātā un izmantojot jebkurus multivides kanālus.
Šī licence attieksies uz jebkuru formu, plašsaziņas līdzekļiem vai tehnoloģijām, kas tagad ir zināmas vai turpmāk izstrādātas, un ietvers to, kā mēs izmantojam jūsu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu un franšīzes nosaukumu, kā arī jebkuru preču zīmi, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumus, logotipus un jūsu sniegtos personiskos un komerciālos fotoattēlus. Jūs atsakāties no visām morālajām savu Ieguldījumu tiesībām un garantējat, ka jūsu Ieguldījumos nav citādi nostiprinātas morālās tiesības.
Mēs neapgalvojam, ka mums ir kaut kādas īpašumtiesības uz jūsu Ieguldījumiem. Jūs saglabājat pilnas īpašumtiesības uz visiem saviem Ieguldījumiem un visām intelektuālā īpašuma tiesībām vai citām īpašuma tiesībām, kas saistītas ar jūsu Ieguldījumiem. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem paziņojumiem vai apliecinājumiem jūsu Ieguldījumos, ko jūs sniedzat jebkurā Vietnes apgabalā. Jūs pilnībā atbildat par saviem Ieguldījumiem Vietnē, un jūs skaidri piekrītat atbrīvot mūs no jebkādas atbildības un atturēties no jebkādas tiesiskas darbības pret mums attiecībā uz jūsu Ieguldījumiem.
Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem (1) rediģēt, aizklāt vai citādi mainīt jebkādus Ieguldījumus; (2) pārkategorizēt visus Ieguldījumus, lai tās izvietotu piemērotākās vietās Vietnē; un (3) jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma iepriekš pārbaudīt vai dzēst visus Ieguldījumus. Mums nav pienākuma uzraudzīt jūsu Ieguldījumus.
11. VADLĪNIJAS ATSAUKSMĒM
Mēs varam sniegt jums vietnes apgabalus, lai atstātu atsauksmes vai vērtējumus. Publicējot atsauksmi, jums jāievēro šādi kritēriji: (1) jums ir jābūt tiešai pieredzei ar pārbaudāmo personu/organizāciju; (2) jūsu atsauksmēs nedrīkst būt aizskaroši necenzēti vārdi vai aizskaroša, rasistiska, aizvainojoša vai naida valoda; (3) jūsu atsauksmēs nedrīkst būt diskriminējošu atsauču atkarībā no reliģijas, rases, dzimuma, nacionālās izcelsmes, vecuma, ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai invaliditātes; (4) jūsu atsauksmēs nedrīkst būt norādes par nelikumīgām darbībām; (5) jūs nedrīkstat būt saistīts (-a) ar konkurentiem, ja publicējat negatīvas atsauksmes; (6) jūs nedrīkstat izdarīt nekādus secinājumus par rīcības likumīgumu; (7) jūs nedrīkstat publicēt nepatiesus vai maldinošus apgalvojumus; un (8) jūs nedrīkstat organizēt kampaņu, mudinot citus publicēt pozitīvas vai negatīvas atsauksmes.
Mēs varam pieņemt, noraidīt vai noņemt atsauksmes pēc saviem ieskatiem. Mums nav absolūti nekāda pienākuma pārbaudīt atsauksmes vai dzēst atsauksmes, pat ja kāds uzskata, ka atsauksmes ir nepieņemamas vai neprecīzas. Mēs neapstiprinām atsauksmes, un tās ne vienmēr atspoguļo mūsu viedokļus vai kādas no mūsu filiāļu vai partneru viedokļiem. Mēs neuzņemamies atbildību par pārskatīšanu vai jebkādām prasībām, saistībām vai zaudējumiem, kas radušies jebkādas pārskatīšanas rezultātā. Ievietojot atsauksmi, jūs ar šo piešķirat mums pastāvīgas, neekskluzīvas, vispasaules, bezatlīdzības, pilnībā apmaksātas, piešķiramas un apakšlicencējamas tiesības un licenci reproducēt, modificēt, tulkot, pārraidīt ar jebkādiem līdzekļiem, parādīt, izpildīt un /vai izplatīt visu saturu, kas saistīts ar atsauksmi.

  
12. IESNIEGUMI
Jūs atzīstat un piekrītat, ka visi jautājumi, komentāri, ierosinājumi, idejas, atsauksmes vai cita informācija par Vietni vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumiem (“Iesniegumi”), ko jūs mums sniedzat, ir nekonfidenciāla un kļūst par mūsu vienīgo īpašumu. Mums piederēs ekskluzīvas tiesības, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, un mums ir tiesības uz šo Iesniegto materiālu neierobežotu izmantošanu un izplatīšanu jebkādiem likumīgiem, komerciāliem vai citiem mērķiem bez jūsu atzīšanas vai kompensācijas jums. Ar šo jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām uz jebkuru šādu Iesniegšanu un ar šo garantējat, ka jebkura šāda Iesniegšana ir oriģināla kopā ar jums vai ka jums ir tiesības iesniegt šādu Iesniegto informāciju. Jūs piekrītat, ka jūs nevarat vērsties pret mums par jebkādu iespējamu vai faktisku īpašumtiesību pārkāpumu vai jūsu Iesniegšanas piesavināšanos.
13. TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES UN SATURS
Vietne var saturēt (vai jūs varat nosūtīt, izmantojot Vietni vai Tiešsaistas tirgus piedāvājumus) saites uz citām tīmekļa vietnēm (“Trešo pušu Tīmekļa vietnes”), kā arī rakstus, fotogrāfijas, tekstu, grafiku, attēlus, dizainus, mūziku, skaņu, video, informāciju, lietojumprogrammas, programmatūru un citu saturu vai priekšmetus, kas pieder trešajām pusēm vai kuru izcelsme ir trešās puses (“Trešo pušu saturs”). Mēs neizmeklējam, neuzraugam un nepārbaudām šādas Trešo pušu Tīmekļa vietnes un Trešo pušu saturu, lai nodrošinātu precizitāti, piemērotību vai pilnīgumu, un mēs neesam atbildīgi par Trešo pušu Tīmekļa vietnēm, kurām piekļūst, izmantojot Vietni, vai par jebkādu Trešo pušu saturu, kas publicēts Vietnē, pieejams vai instalēts no vietnes, tostarp par Trešās puses saturu, precizitāti, aizvainojumu, viedokļiem, uzticamību, konfidencialitātes praksi vai citām trešo pušu politikām vai citām politikām, kas ietvertas vai ietvertas Tīmekļa vietnes vai Trešo pušu saturs. Trešo pušu Tīmekļa vietņu vai jebkuras Trešās pusesContent iekļaušana, saistīšana ar tām vai atļauja tos izmantot vai instalēt nenozīmē, ka mēs to apstiprinām vai apstiprinām. Ja jūs nolemjat pamest Vietni un piekļūt Trešo pušu Tīmekļa vietnēm vai izmantot vai instalēt jebkādu Trešo pušu saturu, jūs to darāt uz savu atbildību, un jums jāzina, ka šie Lietošanas noteikumi vairs nav noteicošie. Jums vajadzētu pārskatīt piemērojamos noteikumus un politikas, tostarp konfidencialitātes un datu vākšanas praksi, jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru jūs pārvietojaties no Vietnes vai kuras attiecas uz visām lietojumprogrammām, kuras izmantojat vai instalējat no vietnes. Visi pirkumi, ko jūs veicat , izmantojot Trešo pušu Tīmekļa vietnes, tiks veikti, izmantojot citas tīmekļa vietnes un citus uzņēmumus, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādiem pirkumiem, kas ir tikai starp jums un piemērojamo trešo pusi. Jūs piekrītat un atzīstat, ka mēs neapstiprinām Trešo pušu Tīmekļa vietnēs piedāvātos produktus vai pakalpojumus, un jūs mūs pasargāsiet no jebkāda kaitējuma, ko rada šādu produktu vai pakalpojumu iegāde. Turklāt jūs pasargāsiet mūs no jebkādiem zaudējumiem, kas radušies jums, vai nodarītā kaitējuma, kas saistīts ar jebkādu Trešo pušu Saturu vai jebkādā veidā izriet no tā, vai jebkāda veida kontakta ar Trešo pušu Tīmekļa vietnēm.
14.SITE VADĪBA
Mēs paturam tiesības: (1) uzraudzīt Vietni par šo Lietošanas noteikumu pārkāpumiem; (2) veikt atbilstošas tiesiskas darbības pret ikvienu, kurš pēc mūsu ieskatiem pārkāpj likumus vai šos Lietošanas noteikumus, tostarp bez ierobežojumiem ziņojot par šādu lietotāju tiesībsargājošajām iestādēm; (3) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem atteikt, ierobežot piekļuvi, ierobežot pieejamību vai atspējot (ciktāl tas ir tehnoloģiski iespējams) jebkuru jūsu Ieguldījumu vai jebkuru tā daļu; (4) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem, paziņojuma vai atbildības izņemt no Vietnes vai citādi atspējot visus failus un saturu, kas ir pārmērīgi lieli vai jebkādā veidā apgrūtinoši mūsu sistēmām; un (5) citādi pārvaldīt Vietni tādā veidā, kas paredzēts, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu, un veicinātu Vietnes un Tiešsaistes tirgus Piedāvājumu pareizu darbību.
15. KONFIDENIALITĀTES POLITIKA
Mums rūp datu konfidencialitāte un drošība. Lūdzu, pārskatiet mūsu Konfidencialitātes politiku: https://commodityfragrances.eu/pages/privacy-policy. Izmantojot Vietni vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumus, jūs piekrītat, ka jums ir saistoša mūsu Konfidencialitātes politika, kas ir iekļauta šajos Lietošanas noteikumos. Lūdzu, ņemiet vērā Vietni un Tiešsaistes tirgus piedāvājumi tiek mitināti Amerikas Savienotās Valstis. Ja jūs piekļūstat Vietnei vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumiem no jebkura cita pasaules reģiona ar likumiem vai citām prasībām, kas reglamentē personas datu vākšanu, izmantošanu vai izpaušanu, kas atšķiras no piemērojamajiem tiesību aktiem Amerikas Savienotās Valstis, pēc tam, turpinot izmantot Vietni, jūs pārsūtāt savus datus uz Amerikas Savienotās Valstis, un jūs skaidri piekrītat, ka jūsu dati tiek pārsūtīti un apstrādāti Amerikas Savienotās Valstis.
Mēs cienām citu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja uzskatāt, ka kāds vietnē vai caur to pieejamais materiāls pārkāpj jebkādas autortiesības, kas jums pieder vai ko jūs kontrolējat, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju (“Paziņojums”). Jūsu Paziņojuma kopija tiks nosūtīta personai, kas ievietoja vai glabāja Paziņojumā norādīto materiālu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem jūs var saukt pie atbildības par zaudējumiem, ja Paziņojumā veicat būtiskus sagrozījumus. Tādējādi, ja neesat pārliecināts, ka materiāli, kas atrodas vietnē vai ir saistīti ar vietni, pārkāpj jūsu autortiesības, vispirms apsveriet iespēju sazināties ar advokātu.
17. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
Šie Lietošanas noteikumi paliek spēkā un ir spēkā, kamēr jūs izmantojat Vietni. NEIEROBEŽOJOT NEKĀDUS CITUS ŠO LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, MĒS PATURAM TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM UN BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA VAI SAISTĪBĀM LIEGT PIEKĻUVI VIETNEI UN TIRGUS PIEDĀVĀJUMIEM UN TO IZMANTOŠANU (TOSTARP BLOĶĒJOT NOTEIKTAS IP ADRESES) JEBKURAI PERSONAI JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ VAI BEZ IEMESLA, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMIEM PAR JEBKĀDAS PĀRSTĀVĪBAS, GARANTIJAS VAI LĪGUMA, KAS IETVERTS ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS VAI JEBKUROS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS VAI NOTEIKUMOS, PĀRKĀPŠANU. MĒS VARAM PĀRTRAUKT JŪSU LIETOŠANU VAI DALĪBU VIETNĒ UN TIEŠSAISTES TIRGUS PIEDĀVĀJUMOS VAI DZĒST JŪSU KONTU UN JEBKĀDS SATURS VAI INFORMĀCIJA, KO JŪS IEVIETOJĀT JEBKURĀ LAIKĀ, BEZ BRĪDINĀJUMA, PĒC MŪSU IESKATIEM.
Ja mēs kāda iemesla dēļ pārtraucam vai apturam jūsu konta darbību, jums ir aizliegts reģistrēties un izveidot jaunu kontu uz sava vārda, viltota vai aizņemta vārda vai jebkuras trešās puses vārda, pat ja jūs, iespējams, darbojaties trešās puses vārdā. Papildus jūsu konta izbeigšanai vai apturēšanai mēs paturam tiesības veikt atbilstošas tiesiskas darbības, tostarp bez ierobežojumiem civilprasību, krimināltiesisko un procesuālo aizsardzību.
18. MODIFIKĀCIJAS UN PĀRTRAUKUMI
Mēs paturam tiesības mainīt, mainīt vai noņemt Vietnes saturu jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt visus Tiešsaistes tirgus piedāvājumus vai to daļu. Mēs neuzņemamies atbildību ne pret jums, ne pret kādu trešo pusi par Vietnes vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumu izmaiņām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.
Mēs nevaram garantēt, ka Vietnes un Tiešsaistes tirgus piedāvājumi būs pieejami vienmēr. Mums var rasties aparatūras, programmatūras vai citas problēmas vai nepieciešamība veikt ar Vietni saistītu uzturēšanu, kā rezultātā rodas pārtraukumi, aizkavēšanās vai kļūdas. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ mainīt, pārskatīt, atjaunināt, apturēt, pārtraukt vai citādi mainīt Vietni vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumus, par to nebrīdinot jūs. Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai neērtībām, ko izraisījusi jūsu nespēja piekļūt Vietnei vai izmantot tos vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumus vietnes dīkstāves laikā vai Vietnes vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumu pārtraukšanas laikā. Nekas šajos Lietošanas noteikumos netiks interpretēts tā, lai liktu mums uzturēt un atbalstīt Vietni vai Tiešsaistes tirgus piedāvājumus vai sniegt labojumus, atjauninājumus vai izlaidumus saistībā ar tiem.
19. VALDOŠIE TIESĪBU AKTI
 
Šos nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Nīderlande, un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par preču starptautiskās pārdošanas līgumiem izmantošana ir skaidri izslēgta. Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir ES un jūs esat patērētājs (-a), jums papildus ir aizsardzība, ko jums nodrošina obligātie tiesību aktu noteikumi jūsu mītnes valstī. “Commodity Fragrances EU BV” un jūs abi piekrītat pakļauties neekskluzīvai tiesu jurisdikcijai Amsterdama, kas nozīmē, ka jūs varat iesniegt prasību aizstāvēt savas patērētāju aizsardzības tiesības attiecībā uz šiem Lietošanas noteikumiem the Nīderlandevai ES valstī, kurā dzīvojat.
20. STRĪDU RISINĀŠANA
Neformālas sarunas
Lai paātrinātu jebkādu strīdu, domstarpību vai prasību, kas saistītas ar šiem Lietošanas noteikumiem (katrs “Strīds” un kopā saukts par “Strīdiem”), ko ierosinājis jūs vai mēs (individuāli , “Puse” un kopā “Puses”), izmaksas, Puses vienojas vispirms neformāli vienoties par jebkuru Strīdu (izņemot tos Strīdus, kas skaidri norādīti turpmāk) neformāli vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms šķīrējtiesas ierosināšanas. Šādas neformālas sarunas sākas pēc vienas Puses rakstiska paziņojuma otrai Pusei.
Saistoša šķīrējtiesa
Visus strīdus, kas izriet no attiecībām starp šā līguma Pusēm, izšķir viens šķīrējtiesnesis, kuru saskaņā ar Eiropas Šķīrējtiesas šķīrējtiesu un iekšējiem noteikumiem tiks izvēlēts kā daļa no Eiropas Arbitrāžas centra, kura mītne atrodas Strasbūrā, un kurš ir spēkā laikā, kad ir iesniegts iesniegums šķīrējtiesā, un kā pieņemšana nozīmē šīs klauzulas pieņemšanu. Šķīrējtiesas mītne ir Amsterdama, Nīderlande. Tiesvedības valoda ir angļu. Piemērojamās materiālo tiesību normas ir Nīderlande.
Ierobežojumi
Puses vienojas, ka jebkura šķīrējtiesa attiecas tikai uz Pušu strīdu atsevišķi. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, a) nevienai citai tiesvedībai nepievienojas nevienai cita tiesvedībai; b) nav tiesību vai pilnvaru, lai jebkuru Strīdu izšķirtu, pamatojoties uz kolektīvas prasības principu, vai lai izmantotu kolektīvās prasības procedūras; un c) nav tiesību vai pilnvaru, lai jebkurš Strīds tiktu īstenots kā pārstāvības statuss plašas sabiedrības vai citu personu vārdā.
Izņēmumi neoficiālām sarunām un šķīrējtiesai
Puses vienojas, ka uz šādiem Strīdiem neattiecas iepriekšminētie noteikumi par neoficiālām sarunām, kas ir saistošas šķīrējtiesā: a) jebkādi Strīdi, kuru mērķis ir īstenot vai aizsargāt, vai kas attiecas uz kādas Puses intelektuālā īpašuma tiesību spēkā esamību; (b) jebkurš Strīds, kas saistīts vai izriet no apgalvojumiem par zādzību, pirātismu, privātās dzīves aizskārumu vai neatļautu izmantošanu; un c) visas prasības par pagaidu noregulējumu. Ja šis noteikums tiek atzīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, tad neviena no Pusēm neizvēlēsies izšķirt nevienu Strīdu, kas ietilpst tajā šā noteikuma daļā, kura atzīta par nelikumīgu vai neizpildāmu, un šādu Strīdu izlemj kompetentas jurisdikcijas tiesa iepriekš uzskaitītajās tiesās, un Puses vienojas pakļauties šīs tiesas personiskajai jurisdikcijai.
21. LABOJUMI
Vietnē var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumi, kas var būt saistīti ar Tiešsaistes tirgus piedāvājumiem, tostarp aprakstiem, cenām, pieejamību un dažādu citu informāciju. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma, labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus un mainīt vai atjaunināt Vietnē esošo informāciju.
22. ATRUNA
VIETNE TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR UN KĀDA IR PIEEJAMA. JŪS PIEKRĪTAT, KA VIETNES PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA IR TIKAI JŪSU RISKS. CIKTĀL TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, MĒS ATSAKĀMIES NO JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR VIETNI UN TĀS IZMANTOŠANU, TOSTARP, BET NE TIKAI, NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN NEPĀRKĀPŠANU. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS PAR VIETNES SATURA VAI AR ŠO VIETNI SAISTĪTO VIETŅU SATURA PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU, UN MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDIEM (1) PĀRPRATUMIEM, KĻŪDĀM VAI SATURA UN MATERIĀLU NEPRECIZITĀTĒM, (2) JEBKĀDA VEIDA MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS IZRIET NO JŪSU PIEKĻUVES VIETNEI UN TĀS IZMANTOŠANAS, (3) JEBKĀDA NESANKCIONĒTA PIEKĻUVE MŪSU DROŠAJIEM SERVERIEM VAI TO IZMANTOŠANA UN/VAI JEBKĀDA UN VISA TAJOS GLABĀTĀ PERSONISKĀ INFORMĀCIJA UN/VAI FINANŠU INFORMĀCIJA, (4) JEBKURŠ PĀRSŪTĪŠANAS PĀRTRAUKUMS VAI PĀRTRAUKŠANA UZ VIETNI VAI NO TĀS, (5) JEBKĀDAS KĻŪDAS, VĪRUSI, TROJAS ZIRGI VAI TAMLĪDZĪGI, KO JEBKURA TREŠĀ PERSONA VAR PĀRSŪTĪT UZ VIETNI VAI CAUR TO, UN/VAI (6) JEBKĀDAS KĻŪDAS VAI IZLAIDUMI JEBKĀDĀ SATURĀ UN MATERIĀLOS VAI PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES, IZMANTOJOT JEBKĀDU SATURU, KAS PUBLICĒTS, PĀRSŪTĪTS VAI CITĀDI DARĪTS PIEEJAMS, IZMANTOJOT VIETNI. MĒS NEGARANTĒJAM, NEAPSTIPRINĀM, NEGARANTĒJAM UN NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR KĀDU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KO REKLAMĒ VAI PIEDĀVĀ TREŠĀ PUSE, IZMANTOJOT VIETNI, HIPERSAIŠU VIETNI VAI JEBKURU VIETNI VAI MOBILO LIETOTNI, KAS REDZAMA NEVIENĀ REKLĀMKAROGĀ VAI CITĀ REKLĀMĀ, UN MĒS NEBŪSIM PUSE VAI NEKĀDĀ VEIDĀ NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU DARĪJUMU UZRAUDZĪBU STARP JUMS UN TREŠO PUŠU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM. TĀPAT KĀ IEGĀDĀJOTIES PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, IZMANTOJOT JEBKURU MEDIJU VAI JEBKURU VIDI, JUMS VAJADZĒTU IZMANTOT SAVU LABĀKO SPRIEDUMU UN IEVĒROT PIESARDZĪBU, JA NEPIECIEŠAMS.
23. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
MĒS UN MŪSU DIREKTORI, DARBINIEKI UN AĢENTI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGI PRET JUMS VAI JEBKURU TREŠO PUSI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, PRIEKŠZĪMĪGIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI SODA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP ZAUDĒTU PEĻŅU, ZAUDĒTIEM IEŅĒMUMIEM, DATU ZUDUMU VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES, JUMS LIETOJOT VIETNI, PAT JA MUMS IR PAZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. NESKATOTIES UZ JEBKO NO ŠEIT IETVERTĀ PRETĒJA, MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ UN NEATKARĪGI NO PRASĪBAS VEIDA VIENMĒR APROBEŽOSIES AR SUMMU, KO JŪS MUMS SAMAKSĀJĀT, JA TĀDA IR  sešu (6) MĒNEŠU PERIODĀ PIRMS JEBKĀDA RĪCĪBAS IEMESLA, KAS RODAS DAŽI AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU (ASV) ŠTATA LIKUMI UN STARPTAUTISKIE LIKUMI NEPIEĻAUJ NETIEŠO GARANTIJU IEROBEŽOJUMUS VAI NOTEIKTU ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU. JA ŠIE LIKUMI ATTIECAS UZ JUMS, DAŽAS VAI VISAS IEPRIEKŠ MINĒTĀS ATRUNAS VAI IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS, UN JUMS VAR BŪT PAPILDU TIESĪBAS.
24. KOMPENSĀCIJA
Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un sargāt mūs, tostarp mūsu meitasuzņēmumus, biedrus un visus mūsu attiecīgos darbiniekus, aģentus, partnerus un darbiniekus, no un pret jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, saistībām, prasībām vai prasībām, tostarp saprātīgām advokātu maksām un izdevumiem, ko jebkura trešā puse ir radījusi vai kas izriet no: (1) jūsu Ieguldījumiem; (2) Vietnes izmantošanas; (3) šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanas; (4) jebkāda jūsu apliecinājumu un garantiju pārkāpuma, kas noteikts šajos Lietošanas noteikumos; (5) jūsu trešās personas tiesību pārkāpšanas, tostarp, bet neaprobežojoties ar intelektuālā īpašuma tiesībām; vai (6) jebkādām atklātām kaitīgām darbībām pret jebkuru citu Vietnes lietotāju, ar kuru jūs pieslēdzāties, izmantojot Vietni. Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības uz jūsu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli pār jebkuru jautājumu, par kuru jums ir pienākums mums atlīdzināt, un jūs piekrītat sadarboties uz jūsu rēķina, aizstāvot šādas prasības. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai paziņotu jums par jebkuru šādu prasību, rīcību vai tiesvedību, uz kuru attiecas šī kompensācija, tiklīdz uzzināsim par to.
25. LIETOTĀJA DATI
Mēs saglabāsim noteiktus datus, kurus jūs pārsūtāt vietnei, lai pārvaldītu Vietnes darbību, kā arī datus, kas attiecas uz to, kā jūs izmantojat Vietni. Lai gan mēs regulāri veicam regulāru datu dublēšanu, jūs pilnībā atbildat par visiem datiem, kurus pārsūtāt vai kuri attiecas uz jebkuru darbību, ko esat veicis (-usi), izmantojot Vietni. Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību pret jums par šādu datu zudumu vai sabojāšanu, un ar šo jūs atsakāties no jebkādām tiesībām celt prasību pret mums, kas izriet no šādu datu zuduma vai sabojāšanas.
26. ELEKTRONISKIE SAKARI, DARĪJUMI UN PARAKSTI
Vietnes apmeklēšana, e-pasta ziņojumu nosūtīšana un tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ir elektroniskā saziņa. Jūs piekrītat saņemt elektroniskos sakarus un piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas atklāšana un cita veida saziņa, ko mēs jums sniedzam elektroniski, pa e-pastu un Vietnē, atbilst visām juridiskajām prasībām, lai šāda saziņa būtu rakstiska. AR ŠO JŪS PIEKRĪTAT ELEKTRONISKO PARAKSTU, LĪGUMU, PASŪTĪJUMU UN CITU IERAKSTU IZMANTOŠANAI, KĀ ARĪ ELEKTRONISKAI PAZIŅOJUMU, POLITIKU UN IERAKSTU PAR DARĪJUMIEM, KURUS MĒS INICIĒJĀM VAI PABEIDZĀM, VAI AR VIETNES STARPNIECĪBU, ELEKTRONISKAI PAZIŅOJUMU, POLITIKU UN IERAKSTU SNIEGŠANAI. Ar šo jūs atsakāties no jebkādām tiesībām vai prasībām saskaņā ar jebkuriem statūtiem, regulām, noteikumiem, rīkojumiem vai citiem jebkuras jurisdikcijas tiesību aktiem, kas prasa neelektronisku ierakstu oriģinālu vai piegādi, vai saglabāšanu, vai maksājumiem vai kredītu piešķiršanu ar jebkādiem līdzekļiem, kas nav elektroniskie līdzekļi.
27. DAŽĀDI
Šie Lietošanas noteikumi un visas politikas vai darbības noteikumi, ko mēs ievietojām Vietnē vai attiecībā uz Vietni, veido visu līgumu un sapratni starp jums un mums. Ja mēs neizmantojam vai neizpildām jebkādas šo Lietošanas noteikumu tiesības vai noteikumus, mēs neizmantojam kā atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Šie Lietošanas noteikumi darbojas pilnā apjomā, ko pieļauj likums. Mēs jebkurā laikā varam piešķirt jebkuras vai visas savas tiesības un pienākumus citiem. Mēs neuzņemamies atbildību un neesam saucami pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem vai bezdarbību, ko izraisījis kāds iemesls, ko mēs nevaram kontrolēt. Ja kāds no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem vai tā daļas tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis noteikums vai noteikuma daļa tiek uzskatīta par nodalāmu no šiem Lietošanas noteikumiem un neietekmē atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Šo Vietnes lietošanas vai lietošanas noteikumu rezultātā starp jums un mums nav izveidotas kopuzņēmuma, partnerības, nodarbinātības vai aģentūras attiecības. Jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi netiks interpretēti pret mums to sastādīšanas dēļ. Ar šo jūs atsakāties no jebkādas un visas aizsardzības, kas jums varētu būt, pamatojoties uz šo Lietošanas noteikumu elektronisko formu un to, ka puses šajā gadījumā nav parakstījušas līgumu, lai izpildītu šos Lietošanas noteikumus.
28. SAZINIETIES AR MUMS
Lai atrisinātu sūdzību par Vietni vai saņemtu papildu informāciju par Vietnes lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums:
“Commodity Fragrances EU BV”
Rhijnspoorplein 10-38
Amsterdama, Ziemeļholande 1018TX
Nīderlande
Tālrunis: (+31)20 308 2238 
customerserviceeu@commodityfragrances.com